usulden ret

  1. Yargı Kararları

    3.HD Dava Dilekçesinde "Dava Değeri" Gösterilmediğinden Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez

    Dava Dilekçesinde "Dava Değeri" Gösterilmediğinden Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/18959 KARAR 2018/5323) Dava dilekçesinde “Dava değeri” yazılmamış olsa bile hâkimin bunu re’sen saptaması , alınacak harç miktarının tesbiti bakımından şart...