usulüne uygun mütalaa

  1. Yargı Kararları

    11.CD Sahte Fatura Davası Usulüne Uygun Mütalaa Olmaksızın Açılamaz

    Sahte Fatura Davası Usulüne Uygun Mütalaa Olmaksızın Açılamaz Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaası ve Defterdar veya Vergi Dairesi Başkanı adına imza atmaya yetkili olanlardan birinin imzası ile ilgili Cumhuriyet...