uyap

 1. Yargı Kararları

  11.HD UYAP Üzerindeki İstinaf Mahkemesi Kararı İle Fiziken Mevcut İstinaf Mahkemesi Kararının Farklı Olduğu İçin

  UYAP Üzerindeki İstinaf Mahkemesi Kararı İle Fiziken Mevcut İstinaf Mahkemesi Kararının Farklı Olduğu İçin Usul ve Yasaya Aykırı Olan Kararın Re'sen Bozulması (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/5815 KARAR 2019/971) Taraflar arasında görülen davada ... ... Asliye Ticaret Mahkemesince...
 2. Yargı Kararları

  8.HD Duruşma Gününün Kalemden veya UYAP Sisteminden Öğrenilmesi Taraflardan İstenemez

  Duruşma Gününün Kalemden veya UYAP Sisteminden Öğrenilmesi Taraflardan İstenemez (YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/4688 KARAR 2019/683) Gelmeyen tarafın mahkeme gününü kalemden ya da UYAP tan öğrenmesi şeklinde karar verilemez. Zira duruşma gününün gelmeyen tarafa davetiye ile...
 3. Yargı Kararları

  7.HD UYAP Sistem Hatası Nedeniyle Aynı Davanın İkinci Defa Açılması / Disiplin Para Cezası / Kötüniyet

  UYAP Sistem Hatası Nedeniyle Aynı Davanın İkinci Defa Açılması / Disiplin Para Cezası / Kötüniyet Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği...
 4. Yargı Kararları

  HGK Yerel Mahkemece Hüküm Verilip Kısa Karar UYAP'a Yüklendikten Sonra Mahkemenin, "Düzeltme Formu" ile Kısa

  Yerel Mahkemece Hüküm Verilip Kısa Karar UYAP'a Yüklendikten Sonra Mahkemenin, "Düzeltme Formu" ile Kısa Kararı Silip, Yeni Kısa Kararın UYAP'a Yüklenmesi Halinde Silinen İlk Kısa Kararın mı Yoksa Sonradan Yüklenen 2. Kısa Kararın Mı Esas Alınacağı Taraflar arasındaki “işçilik alacağı”...
 5. Yargı Kararları

  6.CD UYAP'tan Gece 24'e Kadar E-İmzalı Gönderilen Dilekçenin Aynı Gün Verilmiş Sayılacağı

  UYAP'tan Gece 24'e Kadar E-İmzalı Gönderilen Dilekçenin Aynı Gün Verilmiş Sayılacağı Yağma suçundan sanık ... hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine dair İSTANBUL 5. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19/11/2013 tarihli 2013/83 Esas, 2013/406 Karar sayılı hükmün sanık savunmanı tarafından...