uyku verici ilaç

  1. Yargı Kararları

    3.CD Kişinin Yiyeceği veya İçeceğine Kasten Uyku Verici İlaç Atılması, Kasten Yaralama Suçunu Oluşturur

    Kişinin Yiyeceği veya İçeceğine Kasten Uyku Verici İlaç Atılması, Kasten Yaralama Suçunu Oluşturur Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: Sanığın olay tarihinde ... ilçe jandarma komutanlığında J.Er olarak görev yaptığı, müşteki ...'nun ise...