uzlaşma

  1. Yargı Kararları

    1.CD Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarla Birlikte İşlenen Diğer Suçlar Uzlaşma Kapsamında Olsa Bile Uzlaşma Hüküm

    Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarla Birlikte İşlenen Diğer Suçlar Uzlaşma Kapsamında Olsa Bile Uzlaşma Hükümleri Uygulanmaz Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği gibi cinsel suçla birlikte işlenen diğer suçlar uzlaşma kapsamında olsa bile uzlaşma hükümleri...