vekalet sözleşmesi

  1. Yargı Kararları

    18.HD Site ve Apartman Yönetimi Oluşturulmasında ve Bu Yönetimlerde Alınan Kararlarda Kat Malikini Temsil Belgesinin

    Site ve Apartman Yönetimi Oluşturulmasında ve Bu Yönetimlerde Alınan Kararlarda Kat Malikini Temsil Belgesinin Yazılı Olması Şartının Bulunmadığı (YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ ESAS 2010/11930 KARAR 2010/16248) Bilindiği gibi Borçlar Yasası hükümlerine göre vekalet hiçbir şekil koşuluna bağlı...