velayet altındaki çocuklar

  1. Yargı Kararları

    8.HD Velayet Altında Bırakılmalarına Karar Verilen Çocuklar ve Bunların Malları Hakkındaki Uyuşmazlıklarda Görevli

    Velayet Altında Bırakılmalarına Karar Verilen Çocuklar ve Bunların Malları Hakkındaki Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir ... tarafından, kısıtlılar adına araç alınması için izin verilmesi talebi hakkında vesayet makamı Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesinin talebin reddine dair ek...