velayet davası

  1. Yargı Kararları

    HGK Boşanma Davası Devam Etmekte İken Çocuğun Ergin Olması Nedeniyle Velayet Davasının Konusuz Kaldığı

    Boşanma Davası Devam Etmekte İken Çocuğun Ergin Olması Nedeniyle Velayet Davasının Konusuz Kaldığı (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/2066 KARAR 2019/15) ÖZET: Dava açıldıktan sonra ortaya çıkan bir olgu nedeniyle artık dava konusu edilen talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar...