velayeti elinde bulunduran anne

  1. Yargı Kararları

    2.HD Velayeti Elinde Bulunduran Annenin Çocuğun Soyadını Kendi Soyadı ile Değiştirilmesi

    Velayeti Elinde Bulunduran Annenin Çocuğun Soyadını Kendi Soyadı ile Değiştirilmesi "Velayet hakkı tevdi edilen annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi" yönündeki talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, velayet hakkı kapsamında çocuğun...