velayetin değiştirilmesi

 1. Yargı Kararları

  HGK Müşterek Çocuğun Velayeti Konusunda Mahkeme Huzurunda Bizzat Görüşüne Başvurulmasının Gerekip Gerekmediği

  Müşterek Çocuğun Velayeti Konusunda Mahkeme Huzurunda Bizzat Görüşüne Başvurulmasının Gerekip Gerekmediği, Burada Varılacak Sonuca Göre Uzman Tarafından Alınan Beyanın Yeterli Olup Olmadığı (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/2-3117 KARAR 2018/1278) Taraflar arasındaki “velayetin...
 2. Yargı Kararları

  HGK Velayetin Değiştirilmesi / Evlilik Dışı Doğan Çocuğu Baba Tanımış Olsa Bile Çocuk Annesi Tarafından

  Velayetin Değiştirilmesi / Evlilik Dışı Doğan Çocuğu Baba Tanımış Olsa Bile Çocuk Annesi Tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na Verilip Evlat Edinilmesine İzin Verilmiş ve Bu Aile Tarafından Bakılmış İse Velayetin Babaya Verilemeyeceği (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/2-2448 KARAR 2018/1131)...

HAKKIMIZDA

 • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

  Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

  yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu