velayetin değiştirilmesi

  1. Yargı Kararları

    HGK Müşterek Çocuğun Velayeti Konusunda Mahkeme Huzurunda Bizzat Görüşüne Başvurulmasının Gerekip Gerekmediği

    Müşterek Çocuğun Velayeti Konusunda Mahkeme Huzurunda Bizzat Görüşüne Başvurulmasının Gerekip Gerekmediği, Burada Varılacak Sonuca Göre Uzman Tarafından Alınan Beyanın Yeterli Olup Olmadığı (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/2-3117 KARAR 2018/1278) Taraflar arasındaki “velayetin...
  2. Yargı Kararları

    HGK Velayetin Değiştirilmesi / Evlilik Dışı Doğan Çocuğu Baba Tanımış Olsa Bile Çocuk Annesi Tarafından

    Velayetin Değiştirilmesi / Evlilik Dışı Doğan Çocuğu Baba Tanımış Olsa Bile Çocuk Annesi Tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na Verilip Evlat Edinilmesine İzin Verilmiş ve Bu Aile Tarafından Bakılmış İse Velayetin Babaya Verilemeyeceği (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/2-2448 KARAR 2018/1131)...