vergi daire müdürlüğü

  1. Yargı Kararları

    2.İDD Vergi Dairesi Müdürlüğü Görevinin Vergi Müfettişliğinde Geçmiş Sayılacağı

    Vergi Dairesi Müdürlüğü Görevinin Vergi Müfettişliğinde Geçmiş Sayılacağı İsteğin Özeti: Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2015 günlü, E:2014/1127, K:2015/443 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının...

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu