veteriner hizmetleri

  1. Yargı Kararları

    İTİRAZ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu m. 26/5-c. 3'nin Anayasa'ya Aykırılığı İleri Sürülerek

    Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu m. 26/5-c. 3'nin Anayasa'ya Aykırılığı İleri Sürülerek İptali İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Yozgat İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26. maddesinin (5)...
  2. Yargı Kararları

    İTİRAZ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun m. 31/8 Fıkrasında Yer Alan “…veya yetkilendirilmi

    Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun m. 31/8 Fıkrasında Yer Alan “…veya yetkilendirilmiş veteriner hekim…” İbaresinin, Anayasa’nın 2. ve 128. Maddelerine Aykırılığı Kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve...