yabancı dilde tanzim edilmiş bono

  1. Yargı Kararları

    12.HD Yabancı Dilde Tanzim Edilmiş Bono da Keşide Yeri ve Bono Vasfında Olup Olmadığının Belirlenmesinde Kural

    Yabancı Dilde Tanzim Edilmiş Bonoda Keşide Yeri ve Bono Vasfında Olup Olmadığının Belirlenmesinde Kural Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava...