yabancı para alacağı

  1. Yargı Kararları

    12.HD Yabancı Para Alacağının TL Karşılığını, Takip Talebinde ve Ödeme Emrinde Göstermek Zorunludur

    Yabancı Para Alacağının TL Karşılığını, Takip Talebinde ve Ödeme Emrinde Göstermek Zorunludur Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için...