yanlış yazılan baba adı

  1. Yargı Kararları

    8.HD Çocuğun Yanlış Yazılan Baba Adının Düzeltimesi / Soybağının Reddi / Babalığın Tespiti

    Çocuğun Yanlış Yazılan Baba Adının Düzeltimesi / Soybağının Reddi / Babalığın Tespiti Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kanun yararına temyiz...