yaralama

  1. Yargı Kararları

    4.CD Sanığın "ağzına sıçarım" Dediğini ve Katılana Küfür Ettiğini Belirterek Hakaret Suçunu İkrar Etmesi Karşısında

    Sanığın "ağzına sıçarım" Dediğini ve Katılana Küfür Ettiğini Belirterek Hakaret Suçunu İkrar Etmesi Karşısında Beraat Kararı Verilmesinin Yerinde Olmadığı Yerel mahkemece verilen hükümler edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin...