yardım nafakası

 1. Yargı Kararları

  HGK Çocuğun Okulunu Bitirip Bir İşe Girmesi, Çocuğun Yararına Olduğu Gibi Babanın da Yararına Olduğundan Hakkaniye

  Çocuğun Okulunu Bitirip Bir İşe Girmesi, Çocuğun Yararına Olduğu Gibi Babanın da Yararına Olduğundan Hakkaniyete Uygun Bir Miktarda Yardım Nafakasına Hükmolunması Gerekir (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2013/3-1627 KARAR 2015/1020) Dava, yardım nafakası istemine ilişkindir. Dava tarihi...
 2. Yargı Kararları

  3.HD Davalı Üniversite Mezunu İse de Bitirdiği Okul İtibariyle Ülkemiz Şartlarında Hemen İş Bulma İmkanı Olmadığı

  Davalı Üniversite Mezunu İse de Bitirdiği Okul İtibariyle Ülkemiz Şartlarında Hemen İş Bulma İmkanı Olmadığı, İşe Girebilmek İçin Davalının KPSS Kursuna Gittiği Anlaşılmakla Yardım Nafakası Kaldırılmamalıdır (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/15392 KARAR 2017/6543) Taraflar arasındaki yardım...
 3. Yargı Kararları

  3.HD Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları vs. Nazara Alınarak Nafaka Yükümlüsünün Geliriyle Orantılı Şekilde

  Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları vs. Nazara Alınarak Nafaka Yükümlüsünün Geliriyle Orantılı Şekilde Hakkaniyete Uygun Yardım Nafakasının Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken Delillerin Yanılgılı Değerlendirilmesi Sonucu Yardım Nafakası Talebinin Reddine Karar Verilmesi Hatalıdır...
 4. Yargı Kararları

  3.HD Çocuğa Ödenen Nafakanın Çocuğun Reşit Olması ile Son Bulması Gerekirken, Babanın Maaşından Kesilmeye Devam

  Çocuğa Ödenen Nafakanın Çocuğun Reşit Olması ile Son Bulması Gerekirken, Babanın Maaşından Kesilmeye Devam Edilmesi Halinde, Yapılan Kesintilerin İadesi İstenemeyeceği Taraflar arasındaki tedbir nafakasının kaldırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik...
 5. Yargı Kararları

  3.HD İştirak veya Yardım Nafakası / Nafaka Yükümlüsü Babanın Bakma Gücünün Olmaması Üzerine Bir Üst Zümre Olan Dede

  İştirak veya Yardım Nafakası / Nafaka Yükümlüsü Babanın Bakma Gücünün Olmaması Üzerine Bir Üst Zümre Olan Dededen Nafaka İstenebilir Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz...