yargı görevi yapanı etkileme

  1. Yargı Kararları

    CGK Derdest Dosyanın Sanığının, İhtiyati Haczin Kaldırılması İçin Noter Vasıtasıyla Hakime İhtar Çekme Şeklinde

    Derdest Dosyanın Sanığının, İhtiyati Haczin Kaldırılması İçin Noter Vasıtasıyla Hakime İhtar Çekme Şeklinde Gerçekleşen Davranışı Hukuka Aykırıdır (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2018/276 KARAR 2018/333) Sanık ...'nin yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçundan...