yargılamanın yenilenmesi

  1. Yargı Kararları

    15.HD Yargılamanın Yenilenmesine Dair Verilen Kararların İstinafa mı Temyize mi Tabi Olduğu

    Yargılamanın Yenilenmesine Dair Verilen Kararların İstinafa mı Temyize mi Tabi Olduğu Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik sebebiyle mahalline iade edilen dosya ikmâl...