yasadışı toplantı ya da gösteri yürüyüşü

  1. Yargı Kararları

    16.CD Kanuna Aykırı Gösteri Düzenlediği, Yönettiği veya Düzenleyen ve Yöneten Kişilerin Fillerine İştirak Ettiğine

    Kanuna Aykırı Gösteri Düzenlediği, Yönettiği veya Düzenleyen ve Yöneten Kişilerin Fillerine İştirak Ettiğine Dair Cezalandırılmasına Yeterli, Her Türlü Şüpheden Uzak, Kesin ve İnandırıcı Delil Varlığı Gözetilmeden Hüküm Tesisi Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- 2911 sayılı Kanunun 28...