yaşam merkezi

  1. Yargı Kararları

    Mersin'de Yapımı Planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin

    Mersin'de Yapımı Planlanan "Akkuyu Nükleer Güç Santrali" Projesi Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce Verilen "ÇED Olumlu" Kararı ile Dayanağı ÇED Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesindeki "Bu Yönetmeliğin Lehte Olan Hükümleri ve/veya" İbaresinin İptali...