yayaya çarpma

  1. Yargı Kararları

    17.HD Belediye Zabıta Aracının Yayaya Çarpması Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi / Ebeveynler İçin Manevi Tazminata

    Belediye Zabıta Aracının Yayaya Çarpması Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi / Ebeveynler İçin Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde...