yem

  1. Yargı Kararları

    İTİRAZ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun m. 31/8 Fıkrasında Yer Alan “…veya yetkilendirilmi

    Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun m. 31/8 Fıkrasında Yer Alan “…veya yetkilendirilmiş veteriner hekim…” İbaresinin, Anayasa’nın 2. ve 128. Maddelerine Aykırılığı Kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve...