yeni hüküm

  1. Yargı Kararları

    19.HD Tavzih Yoluyla Tarafların Sorumluluklarını Arttıran ya da Azaltan Yeni Hüküm Kurulamayacağı

    Tavzih Yoluyla Tarafların Sorumluluklarını Arttıran ya da Azaltan Yeni Hüküm Kurulamayacağı Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı bankanın talep tarihinde üzerinde haciz bulunmayan hesaptaki parayı iade etmemekte kusurlu olduğu gerekçesiyle...