yeniden bakacak mahkeme

  1. Yargı Kararları

    3.CD Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin Hak ve Mecburiyetleri / Sanık Hakkında Verilecek Ceza Bozmaya Konu Olan Ceza

    Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin Hak ve Mecburiyetleri / Sanık Hakkında Verilecek Ceza Bozmaya Konu Olan Cezadan Daha Ağır İse Dinlenilmesi Gerekir Dava, kasten yaralama suçuna ilişkindir. 1412 Sayılı CMUK'un 326/2. maddesi son cümlesi uyarınca sanık hakkında verilecek ceza bozmaya konu olan...