yetersiz gerekçe

  1. Yargı Kararları

    7.CD 5607 Sayılı Kanunu'na Aykırılık / Eksik İnceleme ve Yetersiz Gerekçeyle Karar Verilmesi

    5607 Sayılı Kanuna Aykırılık / Eksik İnceleme ve Yetersiz Gerekçeyle Karar Verilmesi Suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işleniş yer ve zamanı, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve...