yetki sözleşmesi

  1. Yargı Kararları

    12.HD Bonoda Tacirler Arasındaki Yetki Sözleşmesinin Tacir Olmayan Avalisti de Bağlayacağı

    Bonoda Tacirler Arasındaki Yetki Sözleşmesinin Tacir Olmayan Avalisti de Bağlayacağı (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/32448 KARAR 2018/4447) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya...