yetkili sulh hukuk mahkemesi

  1. Yargı Kararları

    20.HD Mirasçılık Belgesi / Yabancı Uyruklu Muris İçin Mirasçılık Belgesi Verilmesinde Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi

    Mirasçılık Belgesi / Yabancı Uyruklu Muris İçin Mirasçılık Belgesi Verilmesinde Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi Mirasçılık belgesi verilmesi istemine dair olarak açılan davada ... Sulh Hukuk ve ... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge...