yoksulluk nafakası

 1. Yargı Kararları

  BAM Tarafların Yaşları, 2 Yıllık Fiili Evlilik Süresinin Az Olduğu Gözetildiğinde Yoksulluk Nafakasının Süresiz

  Tarafların Yaşları ve 2 Yıllık Fiili Evlilik Süresinin Az Olduğu Gözetildiğinde Yoksulluk Nafakasının Süresiz Hükmedilmesi Doğru Değildir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hükme karşı, tarafların istinaf...
 2. Yargı Kararları

  2.HD Çalışan ve Sürekli Geliri Olan Kadına Yoksulluk Nafakası Hükmedilmez

  Çalışan ve Sürekli Geliri Olan Kadına Yoksulluk Nafakası Hükmedilmez Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle...
 3. Yargı Kararları

  2.HD Boşanma Davalarında, Elektronik Ortamda Fotoğraf, Film, Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler ve Bunlara Benzer

  Boşanma Davalarında, Elektronik Ortamda Fotoğraf, Film, Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler ve Bunlara Benzer Bilgi Taşıyıcılar, Diğer Delillerle Desteklendikleri Takdirde, "Delil" Olarak Hükme Esas Alınabilir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen...
 4. Yargı Kararları

  3.HD Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması / Her Yıl Memur Maaşı Katsayısı Oranında Artırılması Kararlaştırılan

  Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması / Her Yıl Memur Maaşı Katsayısı Oranında Artırılması Kararlaştırılan Yoksulluk Nafakasının, Eldeki Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Ulaştığı Son Güncel Miktarının, Gerekirse Bilirkişi Raporu Alınmak Suretiyle Belirlenmesi Taraflar arasındaki yoksulluk...
 5. Yargı Kararları

  3.HD Yoksulluk ve İştirak Nafakasının Azaltılması / Yetim Aylığının Nafakaya Etkisi / Tarafların Sosyal ve Ekonomik

  Yoksulluk ve İştirak Nafakasının Azaltılması / Yetim Aylığının Nafakaya Etkisi / Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Gözetilip, Denge Durumu Da Dikkate Alınarak Ekonomik Durumundaki İyileşme Nedeniyle Nafakanın Hakkaniyet İlkesi Gereğince Uygun Bir Miktarda İndirilmesi Taraflar arasındaki...
 6. Yargı Kararları

  3.HD Yoksulluk ve İştirak Nafakasının Azaltılması / Boşanma Kararından Sonra Davacının Gelirindeki Azalmanın

  Yoksulluk ve İştirak Nafakasının Azaltılması / Boşanma Kararından Sonra Davacının Gelirindeki Azalmanın, Kararlaştırılan Nafaka Miktarını Ödemede Ne Ölçüde Etkisi Bulunduğu Tartışılması / Hakkaniyet İlkesi Taraflar arasındaki yoksulluk ve iştirak nafakasının azaltılması davasının mahkemece...
 7. Yargı Kararları

  3.HD Nafakanın ÜFE Üzerinden Artışlı Olacağına Hükmedildiği Halde Yeniden Nafaka Artırım Davası Açılabilir

  Nafakanın ÜFE Üzerinden Artışlı Olacağına Hükmedildiği Halde Yeniden Nafaka Artırım Davası Açılabilir Taraflar arasındaki yoksulluk ve iştirak nafakalarının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili...