yönetim planı

  1. Yargı Kararları

    20.HD Eski Hale Getirme ve Tahliye İstemi / İki Adet Yönetim Planı Olması Karşısında Hangisinin Geçerli Olacağı

    Eski Hale Getirme ve Tahliye İstemi / İki Adet Yönetim Planı Olması Karşısında Hangisinin Geçerli Olacağı Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin...