youtube

  1. Yargı Kararları

    YouTube Sitesine Erişimin Engellenmesi / AİHS m. 10'un İhlali

    YouTube Sitesine Erişimin Engellenmesi / AİHS m. 10'un İhlali AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ CENGİZ VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE (Başvuru No. 48226/10 ve 14027/11) 1 Aralık 2015 İşbu karar Sözleşme’nin 44 §2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup bazı şekli değişikliklere...