yüz kızartıcı suçlar

  1. Yargı Kararları

    5.İDD Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası

    Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası (DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2016/18117 KARAR 2017/24013) İstemin Özeti: Ankara 2. İdare Mahkemesinin 13.12.2013 tarih ve E:2013/66, K:2013/1911 sayılı kararının, dilekçede yazılı...