zarar verme kastıyla hareket

  1. Yargı Kararları

    23.CD Malları Haciz Edilen İş Yerinin Devri Sırasında Malları da Devralan Kişiye Satılması / Sanığın Zarar Verme

    Malları Haciz Edilen İş Yerinin Devri Sırasında Malların da Devralan Kişiye Satılması / Sanığın Zarar Verme Kastıyla Hareket Ettiği Sanığın yokluğunda verilen hükmün, sanığın sorgusunda beyan ettiği adrese adres bırakmadan taşındığından bahisle tebliğ edilemediği, mahkemece Tebligat Kanununun...