zilyet alacağı

  1. Yargı Kararları

    BAM Tarafların Yaşları, 2 Yıllık Fiili Evlilik Süresinin Az Olduğu Gözetildiğinde Yoksulluk Nafakasının Süresiz

    Tarafların Yaşları ve 2 Yıllık Fiili Evlilik Süresinin Az Olduğu Gözetildiğinde Yoksulluk Nafakasının Süresiz Hükmedilmesi Doğru Değildir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hükme karşı, tarafların istinaf...