zimmet defteri

  1. Yargı Kararları

    HGK İcra Ödeme Emrine İtiraz Tarihinin Belirlenmesinde Zimmet Defterindeki Teslim Tarihinin Mi Yoksa İcra Müdürü

    İcra Ödeme Emrine İtiraz Tarihinin Belirlenmesinde Zimmet Defterindeki Teslim Tarihinin Mi Yoksa İcra Müdürü Tarafından Dilekçe Üzerine Konulan Havale Tarihi Ya Da İşlemin İcra Tutanağına Geçirildiği Tarihin Mi Esas Alınması Gerektiği (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/12-1154 KARAR...